La Porta a Levante-Stazzi di Gallura

100 Localitài Campu Rutundu - Cumunu di Tempio  Ghjesghja di Campu Rutundu, un omu ghjuntu a cet’anni; la dì chi l’ha cumpriti

100
Localitài Campu Rutundu – Cumunu di Tempio
Ghjesghja di Campu Rutundu, un omu ghjuntu a cet’anni; la dì chi l’ha cumpriti

La Porta a Levante-Stazzi di Gallura ultima modifica: 2015-01-17T02:32:21+00:00 da nadmin