La Porta a Levante-Stazzi di Gallura

CiccariLocalitài Petra d’Arana o Petra Lana - Cumunu di lu Palau Stazzu Petra d’Arana, caltuccera e almariu a muru

Ciccari
Localitài Petra d’Arana o Petra Lana – Cumunu di lu Palau
Stazzu Petra d’Arana, caltuccera e almadiu a muru

La Porta a Levante-Stazzi di Gallura ultima modifica: 2015-01-16T02:49:40+00:00 da nadmin