La Porta a Levante-Stazzi di Gallura

N.S. di li SalticciLocalitài Maltineddu - Cumunu di lu Palau Stazzu Maltineddu. Salticcia appiccata pa siccà, in fundu v’è la cammara  da lettu cun la pintura di “l’addolorata”

N.S. di li Salticci
Localitài Maltineddu – Cumunu di lu Palau
Stazzu Maltineddu. Salticcia appiccata pa siccà, in fundu v’è la cammara da lettu cun la pintura di “l’addolorata”

La Porta a Levante-Stazzi di Gallura ultima modifica: 2015-01-16T02:49:57+00:00 da nadmin