La Porta a Levante-Stazzi di Gallura

Diddittì 56Monti Pinu, Muddizza Piana – Cumunu di Tarranoa Palticulari a fora  di lu stazzo disabitatu, scritti ch’imbistini di la ‘ecchja campagna di lu D.D.T. di lu 1956, in fundu una ‘ecchja ‘janna

Diddittì 56
Monte Pino, Muddizza Piana – Cumunu d’Olbia
Paldiculari a fora di lu stazzo disabitatu, scritti ch’imbistini di la ‘ecchja campagna di lu D.D.T. di lu 1956, in fundu una ‘ecchja ‘janna

La Porta a Levante-Stazzi di Gallura ultima modifica: 2015-01-16T02:51:12+00:00 da nadmin