La Porta a Levante-Stazzi di Gallura

Balzi da bagnu #2 Barrabisa, Polto Puddu e foci di lu riu di Liscia - Cumunu di lu Palau e Lungoni2 mesi dopoi lu laurugnu, la ‘addi bassa di lu riu di Liscia; in fundali la Cossica

Balzi da bagnu #2Barrabisa, Polto Puddu e foci di lu riu di Liscia – Cumunu di lu Palau e Lungoni
2 mesi dopoi lu laurugnu, la ‘addi bassadi lu riu di Liscia; in fundali la Cossica

La Porta a Levante-Stazzi di Gallura ultima modifica: 2015-01-16T17:12:02+00:00 da nadmin