La Porta a Levante-Stazzi di Gallura

“Cant’è beddha la Gaddhura…” Localitài Monti Bissuta - Cumunu di Lurisi, Sant'Antoni di Gaddura, Tarranoa, Golf’AranciVista da Monti Bissuta. Si ‘idi bè’ lu lagu di Liscia, Sant’Antoni di Gaddura, Monti Pinu, Monti Plebi, Taulara, Capu Figari

“Cant’è beddha la Gaddhura…”Localitài Monti Bissuta – Cumunu di Lurisi, Sant’Antoni di Gaddura, Tarranoa, Golf’Aranci
Vista da Monti Bissuta. Si ‘idi bè’ lu lagu di Liscia, Sant’Antoni di Gaddura, Monti Pinu, Monti Plebi, Taulara, Capu Figari

La Porta a Levante-Stazzi di Gallura ultima modifica: 2015-01-16T17:13:09+00:00 da nadmin