La Porta a Levante-Stazzi di Gallura

Tarratu Localitài Li Mizzani, Monticanu - Cumunu di lu PalauStazzu Li Mizzani. Lu pastricciali di li casi posti a nou. I lu tarrenu si ‘idi lu straoltulu di lu starrà di li pulciavri

TarratuLocalitài Li Mizzani, Monticanu – Cumunu di lu Palau
Stazzu Li Mizzani. Lu pastricciali di li casi posti a nou. I lu tarrenu si ‘idi lu straoltulu di lu starrà di li pulciavri

La Porta a Levante-Stazzi di Gallura ultima modifica: 2015-01-16T17:11:14+00:00 da nadmin