La Porta a Levante-Stazzi di Gallura

Multineddu Localitài Multineddu - Cumunu di lu Palau Stazzu Multineddu. A dananzi a la casa la ferrovia “complementari” Lu Palau - Tempio. In fundali casi noi e vecchji pa li stragni di lu statiali suttu a Monte Altura; la fultezza di Monte Altura, lu stazzu di la sciumara e la Cossica icappucciata di nii

MultinedduLocalitài Multineddu – Cumunu di lu Palau
Stazzu Multineddu. A dananzi a la casa la ferrovia “complementari” Lu Palau – Tempio. In fundali casi noi e vecchji pa li stragni di lu statiali suttu a Monte Altura; la fultezza di Monte Altura, lu stazzu di la sciumara e la Cossica icappucciata di nii

La Porta a Levante-Stazzi di Gallura ultima modifica: 2015-01-16T17:11:58+00:00 da nadmin